הקסם של ירושלים / The Magic of Jerusalem / سحر القدس

Deputy Foreign Minister Danny Ayalon, displays in a new Hasbara video the magic of Jerusalem as a city that combines diversity with harmony, modernity with history, and as a sacred city that for the first time in history, under Israeli sovereignty, Jews, Christians, Muslims, secular, religious, young and old are living side by side. In addition, the video shows the unbreakable bond between the Jewish people and Jerusalem.

סגן שר החוץ, דני אילון, מציג בסרטון הסברה חדש את הקסם של ירושלים כעיר המשלבת בין שונות להרמוניה, מודרניות והיסטוריה, וכעיר הקדושה, בה לראשונה בהיסטוריה, תחת הריבונות הישראלית חיים זה לצד זה יהודים, נוצרים, מוסלמים, חילונים, דתיים, מבוגרים וצעירים. כמו כן, הסרטון מציג את הקשר הבל ינותק בין העם היהודי לירושלים.

نائب وزير الخارجية دانى ايالون, يعرض فيديو جديد hasbara سحر القدس مدينة تجمع بين التنوع الوئام الحداثة مع التاريخ، المدينة المقدسة لاول مرة فى التاريخ تحت السيادة الاسرائيلية, اليهود والمسيحيين والمسلمين العلمانية والدينية الصغار والكبار يعيشون جنبا الى جنب. وبالإضافة إلى ذلك، ويظهر الفيديو لا تنفصم عراها بين الشعب اليهودى والقدس.

About these ads

One thought on “הקסם של ירושלים / The Magic of Jerusalem / سحر القدس

Please consider clicking +1, Tweet, Like or linking to this article on your blog or website. The default comment login for visitors in the comment form is their WordPress.com account. To enable social media logins, click anywhere in the comment form on a post, then click on “Change” (next to the “Log Out” prompt).This article is only effective if it reaches a large readership, especially through the Google search engine.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s